Oczyszczalnie biologiczne w gospodarstwach domowych – jak to działa?

Oczyszczalnie biologiczne odpowiedzialne są za przetwarzanie produkowanych w gospodarstwie zanieczyszczeń. Najbardziej sprawne urządzenia są w stanie przetwarzać na bieżąco ścieki, niezależnie od intensywności zrzutu, zmiennej ilości domowników czy potencjalnych przeciążeń.

Jak działa oczyszczalnia biologiczna?

W pierwszym kroku ścieki prowadzone są w obręb osadnika wstępnego. Oddziela on frakcje stałe, zatrzymuje tłuszcze oraz powoduje opadanie cząstek stałych (powstawanie osadu). Po usunięciu frakcji stałych ścieki płyną do pierwszej strefy wyposażonej w złoże obrotowe. 

W kolejnym kroku, na ścieki oddziałuje błona biologiczna, stworzona z mikroorganizmów tlenowych. Pobierają ze ścieków substancje odżywcze. Następnie zanieczyszczenia przekazywane są do kolejnej strefy złóż obrotowych. 

W niej ścieki są ostatecznie oczyszczane. Dzięki odpowiedniemu dawkowaniu ścieków cały układ zachowuje równowagę hydrauliczną. Ważnym ułatwieniem jest fakt, że urządzenie pracuje automatycznie, a ilość potrzebnej błony biologicznej samoczynnie dopasowuje się do ilości i jakości ścieków. Najlepiej pod tym kątem wypada przetwarzanie ścieków z oczyszczalnią Kingspan, gwarantującą kompleksowe i całkowicie automatyczne działanie. 

Nadmiar błony biologicznej trafia z powierzchni ścieków do osadnika wtórnego, gromadząc się na jego dnie. Następnie oczyszczone ścieki są wyprowadzane poza oczyszczalnię specjalnym systemem odpływowym. W przypadku wielu oczyszczalni biologicznych masz możliwość dokonywania zrzutów do gruntu, do rzek, strumieni i jezior (oczywiście, po uzyskaniu koniecznych zezwoleń).